Nopeasti, siististi
ja vas­tuul­li­ses­ti

Meistä

Olemme suo­ma­lai­nen 2021 pe­rus­tet­tu yritys. 

To­teu­tam­me kai­ken­lai­sia muu­raus­pal­ve­lui­ta vuosien am­mat­ti­tai­dol­la. Meiltä hoituu kai­ken­lai­set vaa­ti­vat­kin muu­raus­työt. 

Pal­ve­lui­him­me kuuluu jul­ki­si­vu­muu­rauk­set, vä­li­sei­nä­muu­rauk­set, hark­ko­muu­rauk­set sekä takat ja piippujen muu­rauk­set. 

Missiomme on tuottaa muu­raus­pal­ve­lui­ta niin suurille kuin pie­nem­mil­le­kin yri­tyk­sil­le, sekä yk­si­tyis­asiak­kail­le aina asiakkaan tarpeiden mu­kai­ses­ti laa­duk­kaas­ti nopeasti, siististi ja vas­tuul­li­ses­ti.

YHTEYSTIEDOT


Sami Sainio

044 9784 411

sami.sainio@muuraussainio.fi


Kiertomäentie 17,

01260 Vantaa

1629632548221_LK_valkoinen_rgb-me.jpg
1629631719575_sainio_logo_vari-me.png

© Muuraus Sainio. Kaikki oikeudet pidätetään.